Andrzej Bokłaga

broker ubezpieczeniowy

Jestem absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Ekonomicznym. Pracę w ubezpieczeniach jako pośrednik ubezpieczeniowy rozpocząłem w dniu 01.08.1991 roku. W latach 1996-2003 prowadziłem jedną z wiodących na rynku podlaskim multiagencji ubezpieczeniowych. We wrześniu 2000r. zdałem egzamin brokerski przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w zakresie ubezpieczeń. Od 02.04.2003r. prowadzę Kancelarię Brokerską Andrzej Bokłaga. Wieloletnie doświadczenie związane z pracą na wszystkich szczeblach pośrednictwa ubezpieczeniowego ugruntowały moją wiedzę i znajomość tej branży. Poza tym lubię ubezpieczenia….