O FIRMIE

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm jak i do osób fizycznych. W ramach naszej działalności prowadzimy kompleksową obsługę klientów obejmującą wszelkiego rodzaju działania związane z zawieraniem ubezpieczeń. Standardowo nasza oferta obejmuje:

 • identyfikację i analizę ryzyk Klientów,
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • opracowywanie programów ubezpieczeniowych dla Klientów,
 • dokonywanie analizy ofert ubezpieczeniowych proponowanych przez licencjonowane w Polsce Zakłady Ubezpieczeń,
 • negocjowanie treści warunków umowy ubezpieczenia i wysokości stawek,
 • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
 • administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia,
 • pomoc w procesie likwidacji szkód.

Świadczymy usługi głównie z zakresu ubezpieczeń:

 • komunikacyjnych,
 • majątkowych,
 • finansowych,
 • grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie.